آدرس:

شعبه ۱ :کردستان – بانه – کوی فرهنگیان – روبروی گالری آریا

کد پستی: 6691944298

شعبه ۲ :کردستان – بانه – پاساژ خدری 2 – زیرزمین – پلاک 8

کد پستی: 6691875569

شماره تماس: 08734232578

شماره تماس پشتیبانی در مواقع ضروری: 09307134078

ایمیل پشتیبانی: info@samaron.ir